Hrvatske vode
 

Za vodno-komunalne EU projekte Osječko-baranjske županije 573,2 milijuna kuna

Potpisana su tri Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i tri Ugovora o sufinanciranju za vodno-komunalne EU projekte Osječko-baranjske županije ukupne vrijednosti 573,2 milijuna kuna, a potpisivanju je u zgradi Osječko baranjske županije prisustvovala i Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.

Projekti se sufinanciraju iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. gdje je Republici Hrvatskoj za vodno-komunalne projekte na raspolaganju 1,05 milijardi eura bespovratnih sredstava.

„Ovi projekti imaju dugoročnu vrijednost i važnost za ovo područje. Njima će mnogi građani dobiti nove priključke vode, čistu vodu i kvalitetniju odvodnju, a širenje mreže odvodnje pozitivno će se odraziti i na zaštitu okoliša. Time se pokazuje i dobar rad naše državne uprave, koja je unatoč prvim godinama nesnalaženja u korištenju EU fondova, sada doista počela odrađivati jako dobar posao,“ istaknula je Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović

Do danas je upućen ukupno 61 poziv na dostavu prijedloga projekata, od čega je donesena Odluka o financiranju za ukupno 51 projekt ukupnih prihvatljivih troškova u iznosu od 17,46 milijardi kuna (bez PDV-a), od čega EU sredstva iznose 12,24 milijardi kuna što predstavlja 153,49% ukupne alokacije.

Od 51 odobrenog projekta, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan za 46 projekata, a s potpisivanjem ugovora za projekte Beli Manastir, Semeljci i Našice ukupni broj potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava se povećao na 49 i time iznos ukupnih prihvatljivih troškova iznosi 15,63 milijardi kuna (bez PDV-a) od čega EU sredstva iznose 10,98 milijardi kuna što predstavlja 137,7% dodijeljene alokacije.

„Vodno-komunalni projekti su dokaz da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Vlada RH čine sve kako bi apsorbirali što više sredstava iz europskih fondova. Vrijednost 51 odobrenog projekta u Hrvatskoj iz Operativnog programa iznosi 17,5 milijardi kuna, a njima će se značajno povećati stupanj priključenosti na sustav odvodnje te utjecati na poboljšanje kvalitete života naših građana. Najveća korist od realizacije ovih projekata očekuje se za općinu Semeljci, kod Đakova, koja u ovom trenutku nije priključena na sustav javne odvodnje, a nakon završetka tog projekta priključenost bi trebala biti 85 posto,“ rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

 

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir 

Ugovore za EU projekt Beli Manastir potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik grada Beli Manastir Tomislav Rob i direktor Baranjskog vodovoda d.o.o. Krunoslav Rob.

Projekt je vrijedan 145,8 milijuna kuna s PDV-om, a prihvatljivi troškovi su 116,6 milijuna kuna od čega 84,1 milijuna kuna čine EU sredstva. Preostalih 32,5 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 14,1 milijuna kuna) te Grad Beli Manastir (1,6 milijuna kuna) i Baranjski vodovod d.o.o. (2,6 milijuna kuna).

EU projekt Beli Manastir obuhvaća izgradnju sustava odvodnje, nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnju novih crpnih stanica te izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja, a razdoblje provedbe projekta je do kraja 2022. godine.

Ovim projektom planira se izrada koncepcijskog rješenja vodoopskrbe s osnovnim ciljem utvrđivanja kritičnih dionica u svrhu smanjenja gubitaka u sustavu kroz zasebne investicije i podizanje stupnja priključenosti s postojećih 4.573 priključenih stanovnika, odnosno 45% na 86 % što je 2.219 novo priključenih stanovnika.

Župan Osječko Baranjske županije Ivan Anušić naglasio je kako je infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje u Osječko baranjskoj županiji među najkvalitetnijima u Hrvatskoj te kako će taj razvoj nastaviti i dalje, a uz aglomeracije istaknuo je i važnost razvoja sustava navodnjavanja.

 

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci 

Uz ministra zaštite okoliša i energetike i generalnog direktora Hrvatskih voda ugovore za EU projekt Semeljci potpisali su načelnik općine Semeljci i direktor Đakovačkog vodovoda d.o.o Ivan Kočiš.

Projekt je vrijedan 219,5 milijuna kuna sa PDV-om, a prihvatljivi troškovi su 175,6 milijuna kuna od čega 121,7 milijuna kuna čine EU sredstva. Preostalih 53,9 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 23,3 milijuna kuna) te Općina Semeljci (6,1 milijuna kuna) i Đakovački vodovod d.o.o. (999 tisuća kuna).

EU projekt  Semeljci obuhvaća izgradnju sustava odvodnje u naseljima Koritna, Kešinci, Semeljci, Mrzović i Vrbica, te poboljšanje sustava vodoopskrbe za općine Semeljci i izgradnju obilaznog cjevovoda oko grada Đakova, kao i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Semeljci.

Razdoblje provedbe projekta je do kraja 2022. godine.

Pojektom se planira smanjenje gubitaka na sustavu vodoopskrbe sa 32,7% na oko 28%. Pokrivenost vodoopskrbnom infrastrukturom na širem području projekta iznosi 100%, dok stupanj priključenosti iznosi 89%, odnosno oko 3.900 stanovnika. Također, projektom će se podići stupanj priključenosti na 95%, što odgovara broju od oko 4.100 stanovnika.

Stanovništvo aglomeracije Semeljci nema osiguranu uslugu odvodnje niti pročišćavanja otpadnih voda pa se planira postići stupanj priključenosti korisnika od min. 85%, odnosno 3.640 novih korisnika sustava javne odvodnje.

 

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Našice 

Ugovore za EU projekt Našice, uz ministra zaštite okoliša i generalnog direktora Hrvatskih voda, potpisali su gradonačelnik grada Našica Josip Miletić, načelnik općine Donja Motičina Željko Kovačevič, načelnik općine Podgorač Goran Đanić, načelnik općine Feričanci Marko Knežević i predsjednik Uprave Našičkog vodovoda d.o.o. Oto Dudjak.

Projekt je vrijedan 207,8 milijuna kuna s PDV-om, a prihvatljivi troškovi su 166,2 milijuna kuna od čega 116,4 milijuna kuna čine EU sredstva. Preostalih 49,7 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 19,9 milijuna kuna) te Grad Našice ( 7,5 milijuna kuna), Općina Donja Motičina (2,2 milijuna kuna), Općina Podgorač (80 tisuća kuna) i Općina Feričanci (59 tisuća kuna).

EU projekt Našice obuhvaća dogradnju i sanaciju sustava odvodnje u gradu Našicama i naselju Zoljan, dogradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe u gradu Našicama i općini Donja Motičina te naseljima Seona, Zoljani, Makloševac, Granice, Gradac Našički i Ceremošnjak, a razdoblje provedbe projekta je do kraja 2022. godine.

Ovim projektom planira se povećanje broja korisnika javnog sustava vodoopskrbe gdje kvaliteta isporučene vode zadovoljava odredbe Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju, dijelom kroz proširenje vodoopskrbne mreže, a dijelom kroz stavljanje van funkcije manjih vodozahvata. Rekonstrukcijama te optimizacijom sustava postići će se smanjenje vodnih gubitaka od oko 105.000 m3/god na sustavu te je predviđeno spajanje novih 996 stanovnika (sa sadašnjih 18.800 na 19.796 stanovnika), što znači da bi priključenost na ovom području nakon završetka projekta bila 92%.

Cilj projekta na području odvodnje je postići 100% pokrivenosti stalnog stanovništva i industrije/gospodarstva sustavom prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda trećeg stupnja. Ovim projektom planira se podizanje stupnja priključenosti na sustav odvodnje s postojećih 11.700 priključenih stanovnika na 15.100 stanovnika.

U Osječko-baranjskoj županiji trenutno se provode projekti vrijedni 1,5 milijardi kuna, od čega će 866 milijuna kuna doći iz EU fondova. EU sredstva su šansa koju svi trebaju zajednički iskoristiti, i gradovi, i jedinice lokalne samouprave, i prije svega vodno-komunalna poduzeća,“ zaključio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Galerija