Hrvatske vode
 

Započela sanacija urušnih vrtača u Mečenčanima

Hrvatske vode su prije dva dana započele s dovozom materijala za potrebe izvođenja radova sanacije urušnih vrtača, a radovi na sanaciji najveće urušne vrtače UMV-15 započeli su jučer, 7. listopada 2021. godine. Radove izvodi licencirana tvrtka Vodoprivreda Sisak d.d., a projektantski i geotehnički nadzor prilikom izvođenja radova na sanaciji urušnih vrtača vrši Građevinski fakultet u Zagrebu. Ako vremenski uvjeti budu povoljni, završetak sanacije najveće urušne vrtače očekuje se za otprilike dvadeset dana.

Za najveću urušnu vrtaču UVM-15 tehničko rješenje sanacije izradio je Građevinski fakultet u Zagrebu. Vrtaču je potrebno sanirati zatrpavanjem, metodom inverznog filtera, uz posebnu pozornost da se tehnologijom izvedbe radova ne utječe na tok podzemnih voda i da su materijali kojima se zatrpava inertni, odnosno da ne zagađuju podzemne vode. Sanacijom urušne vrtače obuhvaćeni su radovi izrade pristupne rampe, crpljenje rezidualne vode, otkrivanje grla vrtače uz primjenu strojnog iskopa bagerom, čišćenje vrtače od vegetacije i ostalog nestabilnog materijala, polaganje geokompozita po površini vrtače uz izvedbu sidrenog rova, zatrpavanje primjenom metode inverznog filtera s ugradnjom geomreža, ugradnja završnog sloja koherentonog materijala i zatravljivanje površine terena.

Za sanaciju svih sedam urušnih vrtača biti će potrebno otprilike 30 radnih dana.

Podsjećamo, Zaključkom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 11. rujna 2021. godine, Hrvatske vode su u obvezi izvesti žurne radove na sanaciji urušnih vrtača koje se nalaze u blizini stambenih objekata. Pet urušnih vrtača se nalazi u Mečenčanima i dvije su u Borojevićima.

Galerija