Hrvatske vode
 

Započeli radovi na rekonstrukciji lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe na dionici Staro Pračno – Stara Drenčina

Danas je obilježen početak radova na rekonstrukciji lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe na dionici Staro Pračno – Stara Drenčina, u duljini 8,425 kilometara.

Obilježavanju početka radova nazočili su ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak, dožupan Mihael Jurić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Rekonstrukcija lijevoobalnog kupskog nasipa u duljini od 11,7 km, od spoja nasipa sa željezničkom prugom kod ušća Odre do Stare Drenčine, prepoznata je kao jedan od prioriteta u izgradnji sustava obrane od poplava na sisačkom području. Na ovom dijelu uspostavljena je i tzv. „druga linija obrane od poplava“ nakon što je nasip doživio teška oštećenja u razornom potresu na Banovini koncem 2020. godine. Nakon istražnih i terenskih radova, izrađen je Idejni projekt rekonstrukcije lijevoobalnog kupskog nasipa kojim je planirana rekonstrukcija u tri faze. Predmetna dionica Staro Pračno – Stara Denčina druga je faza rekonstrukcije, a obuhvaća radove nadogradnje i ojačanje postojećeg nasipa s pristupnim rampama, izmještanje nasipa u zaobalje, rekonstrukciju odvodnih kanala i betonskog propusta s čepom te eksploataciju pozajmišta glinenog materijala na lokacijama uz nasip.

Ukupna vrijednost rekonstrukcije predmetne dionice (2. faze) iznosi 36 milijuna kuna, od čega je vrijednost radova 35,3 milijuna kuna, a stručni nadzor 686 tisuća kuna. Radove izvodi zajednica izvođača: Sokol d.o.o., Vinkovci i Binđo, d.o.o., Ivanić-Grad, a usluge stručnog, geodetskog, geotehničkog nadzora i koordinatora zaštite na radu izvršitelj Geokon-Zagreb d.d. Rok izvođenja radova je 24 mjeseca od dana uvođenja u posao.

Galerija