Hrvatske vode
 

Završena izgradnja i rekonstrukcija magistralnih vodoopskrbnih cijevi RVS-a Osijek

Ministar zaštite okoliša i prirode Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, župan Osječko-baranjski Ivan Anušić, gradonačelnik grada Osijeka Ivan Vrkić, te načelnici općina kao korisnici projekta, obilježili su završetak radova na izgradnji i rekonstrukciji magistralnih i distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda te objekata sustava javne vodoopskrbe regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek. Vrijednost navedenih radova je 56,8 milijuna kuna. U okviru ovih radova izgrađeno je cca69 km vodoopskrbnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže, rekonstruirano cca 17 km vodoopskrbne mreže, izgrađeni su vodosprema i vodotoranj ukupnog kapaciteta od 250 m3, izgrađena i rekonstruirana stanica za podizanje tlaka. Završetkom radova povećana je raspoloživost vodoopskrbne mreže i priključivanja na istu na područjima koja nisu imala vodoopskrbni sustav (naselja južno od Osijeka) čime je osigurana priključenost novih 1.907 stanovnika na sustav javne vodoopskrbe, te su rekonstruirani dijelovi vodoopskrbne mreže naselja Erdut i Ivanovac. Izgradnja i rekonstrukcija magistralnih i distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda dio je velikog projekta "Regionalni Vodoopskrbni sustav Osijek" čiji je cilj unaprjeđenje u području vodoopskrbe i pripremi pitke vode na području grada Osijeka, te Općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo i Šodolovci. Dovršenjem ovog projekta postići će se poboljšanje i povećanje sigurnosti vodoopskrbe, što se odnosi na poboljšanje prerade pitke vode u općini Erdut, poboljšanje rada sustava vodoopskrbe za konačne, kao i već priključene korisnike. Priključenost na sustav javne vodoopskrbe povećati će se do gotovo 99%. Ukupna vrijednost projekta je 108,7 milijuna kuna, sufinancira se sredstvima Europske unije (74,79 %), Državnog proračuna (10,92%), Hrvatskih voda (10,92%), Grada Osijeka (0,67%), Općine Erdut (0,87%), Općine Šodolovci (1,26%), Općine Antunovac (0,44%), Općine Ernestinovo (0,03%) i Općine Čepin (0,11%). Ovaj iznimno važan projekt započeo je krajem 2015. godine, a predviđeni završetak očekuje se početkom 2020. godine. Projekt pridonosi postizanju usklađenosti vodoopskrbne infrastrukture sa Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju, te pridonosi poboljšanju opskrbe stanovništva pitkom vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava i unaprjeđenju i vodno komunalne infrastrukture.

Galerija