Hrvatske vode
 

Časopis Hrvatska vodoprivreda

Informativno- stručni časopis HRVATSKIH VODA 
Izlazi: kvartalno
ISSN 1330-321X, UDK 628.1 
Izdavač HRVATSKE VODE, 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

 

Za izdavača: 

mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ.

 

Glavna urednica: 
Marija Vizner, dipl. ing. agr.

Tel: 01/6307-620
Fax: 01/6307-657
Mob: 099/8070-663 
E mail: marija.vizner@voda.hr

 

Uredništvo: 

Dinko Polić, dipl. ing. građ.
Mr. sc. Ivica Plišić,  dipl. ing. građ.
Dr. sc. Siniša Širac, dipl. ing. kem.
Doc. dr. sc. Danko Biondić, dipl. ing. građ.
Mr. sc. Sanja Barbalić, dipl. ing. građ.
Dr. sc. Mara Pavelić, dipl. ing.
Dr. sc. Marijan Babić, dipl. ing. građ.
Vesna Grizelj Šimić, dipl. ing. građ.
Nedjeljko Šimundić, dipl. ing. građ.
Silvija Sitar, dipl. ing. građ.
Robert Kartelo, dipl. ing. građ.
Marinko Galiot, dipl. ing. građ.
Ivan Kolovrat, dipl. ing. građ.
Dr. sc. Draženka Stipaničev, dipl. ing.