Hrvatske vode
 

Časopis Hrvatska vodoprivreda

Informativno- stručni časopis HRVATSKIH VODA 
Izlazi: kvartalno
ISSN 1330-321X, UDK 628.1 
Izdavač HRVATSKE VODE, 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

 

Za izdavača: 

mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ.

 

Glavna urednica: 
Marija Vizner, dipl. ing. agr.

Tel: 01/6307-620
Fax: 01/6307-657
Mob: 099/8070-663 
E mail: marija.vizner@voda.hr

 

Uredništvo: 

 

Valentin Dujmović, mag. oecol.
Davor Vukmirić, dipl. ing. bioteh.
Fani Bojanić, dipl. ing. građ.
Dr. sc. Siniša Širac, dipl. ing. kem.
Doc. dr. sc. Danko Biondić, dipl. ing. građ.
Mr. sc. Sanja Barbalić, dipl. ing. građ.
Dr. sc. Mara Pavelić, dipl. ing.
Sanda Kolarić-Buconjić, dipl. Ing. građ.
Marko Veselčić, dipl. ing. građ., univ. spec. oecoing.
Kristina Buljubašić, dipl. nov.
Nevena Gabor, dipl. ing. građ.
Marinko Galiot, dipl. ing. građ.
Ivan Kolovrat, dipl. ing. građ.
Đino Zmijarević, dipl. ing. agr.
Dr. sc. Draženka Stipaničev, dipl. ing. biol.