Hrvatske vode
 

Prethodna procjena rizika od poplava 2018.

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljena je novelirana Prethodna procjena rizika od poplava kao prvi korak u postupku pripreme drugog Plana upravljanja rizicima od poplava.

Prethodna procjena rizika od poplava 2018. je metodološki značajno unaprijeđena u odnosu na Prethodnu procjenu rizika od poplava objavljenu 2013. godine, te osim značajno šireg opsega prikupljenih podataka obuhvaća i nove tematske cjeline kao što su na primjer klimatske promjene, kulturna baština ili buduće gospodarske razvojne aktivnosti.

 

Dokument i prateće karte mogu se naći na poveznici:

https://www.voda.hr/hr/prethodna-procjena-rizika-od-poplava-2018