Hrvatske vode
 

Program rada Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja rizicima od poplava 2022.-2027.

Na mrežnim stranica Hrvatskih voda objavljen je Program rada Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja rizicima od poplava 2022.-2027. kao prvi korak u postupku pripreme Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja rizicima od poplava i može se naći na sljedećoj poveznici.

https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/program_rada_plana_2022.-2027.pdf

 

Također Ministarstvo zaštite okoliša i energetike daje Informaciju o objavi Programa rada Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja rizicima od poplava 2022.-2027. na sljedećoj poveznici.

https://mzoe.gov.hr/djelokrug-4925/vode-i-more/planski-dokumenti-upravljanja-vodama/plan-upravljanja-vodnim-podrucjima-2022-2027/informacija-o-objavi-programa-rada-plana-upravljanja-vodnim-podrucjima-2022-2027/5557/doc/13828

 

Način davanja prijedloga i mišljenja.

Javnost može dostaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, pozivom na klasu 325-09/19-01/02 ili putem Obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Ministarstva na adresu elektroničke pošte: Tajnica.UVG@mzoe.hr u roku od 6 mjeseci.

Isti Obrazac može se preuzeti i ovdje u nastavku.