Hrvatske vode
 
E.g., 22.10.2021.
E.g., 22.10.2021.
Ime i prezime Naziv akta URBROJ Klasa Datum rješenja Prvi dan objave
ALEKSANDAR STANIMIROVIĆ Rješenje 374-3303-2-21-2 UP/I-325-08/21-01/0016623 16.09.2021. 15.10.2021.
DEJAN SARKA Rješenje 374-3401-2-21-2 UP/I-325-08/21-01/0005422 31.03.2021. 18.10.2021.
LJILJANA LEKIĆ Rješenje 374-3302-2-21-2 UP/I-325-08/21-01/0009442 21.09.2021. 20.10.2021.