Hrvatske vode
 
E.g., 18.11.2019.
E.g., 18.11.2019.
Ime i prezime Naziv akta URBROJ Klasa Datum rješenja Prvi dan objave
NIKOLA VUJAKOVIĆ Rješenje 374-3110-2-19-1 UP/I-325-08/19-07/0032629 15.10.2019. 08.11.2019.
Tomasz Nawk Rješenje 374-3302-16-14 UP/I-325-08/15-01/0204981 28.12.2016. 10.11.2019.
Marija Ćuća Rješenje 374-3106-2-19-1 UP/I-325-08/19-07/0032330 03.10.2019. 12.11.2019.
Marija Ćuća Rješenje 374-3106-2-19-1 UP/I-325-08/19-07/0032332 03.10.2019. 12.11.2019.
Bernarda i Andrej Kalčić Rješenje 374-3302-2-19-1 UP/I-325-08/19-07/0009080 01.03.2019. 13.11.2019.
DOBRIĆ EDA I MILEVOJ SILVANA Rješenje 374-3302-2-19-1 UP/I-325-08/19-07/0008881 01.03.2019. 13.11.2019.
374-3302-2-19-7 UP/I-325-08/18-07/0420353 21.10.2019. 12.11.2019.
Danica Zahtila Rješenje 374-3302-2-19-7 UP/I-325-08/18-07/0420353 21.10.2019. 12.11.2019.
VID ŠALIĆ Rješenje 374-3501-2-19-2 UP/I-325-08/19-01/0008565 30.09.2019. 14.11.2019.
SABAHETA DŽEMIĆ Rješenje 374-3501-2-19-2 UP/I-325-08/19-01/0023741 10.09.2019. 14.11.2019.
Ivan Wagner Rješenje 374-3501-2-19-2 UP/I-325-08/19-01/0023876 13.11.2019. 13.11.2019.
Miro Bumbak Rješenje 374-3402-2-19-9 UP/I-325-08/18-01/0029651 13.11.2019. 13.11.2019.
ŽELJKO JEREN Rješenje 374-3501-2-19-5 UP/I-325-08/19-01/0019807 06.11.2019. 14.11.2019.