Hrvatske vode
 
E.g., 28.09.2020.
E.g., 28.09.2020.
Ime i prezime Naziv akta URBROJ Klasa Datum rješenja Prvi dan objave
DUBRAVKO KLADNIK Rješenje 374-3111-2-18-1 UP/I-325-08/18-07/0109219 16.02.2018. 23.09.2020.
ROBERT WURTH Rješenje 374-3111-2-18-1 UP/I-325-08/18-07/0109537 16.02.2018. 24.09.2020.
MLADEN ŠEGINA Rješenje 374-3111-2-18-1 UP/I-325-08/18-07/0110521 16.02.2018. 24.09.2020.
LAJOS FEHER Rješenje 374-3401-2-19-3 UP/I-325-08/14-01/0092707 15.10.2019. 24.09.2020.
Ante Pirić Rješenje 374-3304-2-20-1 UP/I-325-08/20-07/0015226 26.06.2020. 24.09.2020.