Hrvatske vode
 
E.g., 19.01.2020.
E.g., 19.01.2020.
Ime i prezime Naziv akta URBROJ Klasa Datum rješenja Prvi dan objave
ESMA CICMILOVIĆ Rješenje 374-3404-2-19-8 UP/I-325-08/17-01/0041371 27.11.2019. 10.01.2020.
DANICA UHL Rješenje 374-3501-2-19-2 UP/I-325-08/19-01/0019493 25.11.2019. 13.01.2020.
MANDA SARIĆ Rješenje 374-3302-2-16-2 UP/I-325-08/16-01/0249547 16.09.2016. 17.01.2020.
Manda Sarić Rješenje 374-3302-2-19-14 UP/I-325-08/16-01/0249547 14.11.2019. 16.01.2020.