Hrvatske vode
 
E.g., 08.07.2020.
E.g., 08.07.2020.
Ime i prezime Naziv akta URBROJ Klasa Datum rješenja Prvi dan objave
DRAGAN ŠTRBAC Rješenje 374-3110-2-20-1 UP/I-325-08/20-07/0009262 25.02.2020. 03.07.2020.
DRAGAN ŠTRBAC Rješenje 374-3110-2-20-1 UP/I-325-08/20-07/0009258 25.02.2020. 03.07.2020.
TATJANA JOVIĆ Rješenje 374-3110-2-20-1 UP/I-325-08/20-07/0010288 09.03.2020. 03.07.2020.
LJILJANA LONČAR Rješenje 374-3110-2-20-1 UP/I-325-08/20-07/0009487 27.02.2020. 03.07.2020.
JOSIP PEJIN Rješenje 374-3108-2-20-13 UP/I-325-08/18-07/0090416 25.02.2020. 08.07.2020.