Hrvatske vode
 
E.g., 11.06.2021.
E.g., 11.06.2021.
Ime i prezime Naziv akta URBROJ Klasa Datum rješenja Prvi dan objave
IRENE JAKŠIĆ Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0009384 20.04.2021. 05.05.2021.
JOZEF SIHELNIK Rješenje 374-3302-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0002447 12.02.2021. 06.05.2021.
Silvio Gajšak Rješenje 374-3501-2-21-25 UP/I-325-08/16-01/0017300 03.05.2021. 06.05.2021.
Jozo Miškić Rješenje 374-3501-2-21-26 UP/I-325-08/17-01/0050746 03.05.2021. 06.05.2021.
VIRIDIS UMBRA d.o.o. Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0009700 30.04.2021. 10.05.2021.