Hrvatske vode
 
E.g., 09.04.2020.
E.g., 09.04.2020.
Ime i prezime Naziv akta URBROJ Klasa Datum rješenja Prvi dan objave
MALVIĆ MARIJAN Rješenje 374-3110-2-20-1 UP/I-325-08/20-07/0010291 09.03.2020. 02.04.2020.
ALEM KOSOVIĆ Rješenje 374-3302-2-20-2 UP/I-325-08/20-01/0004075 26.02.2020. 02.04.2020.
Danijel Vučković Rješenje 374-3302-2-20-2 UP/I-325-08/20-01/0003298 11.02.2020. 07.04.2020.
Danijel Vučković Rješenje 374-3302-2-20-2 UP/I-325-08/20-01/0003298 11.02.2020. 07.04.2020.