Hrvatske vode
 
E.g., 23.01.2022.
E.g., 23.01.2022.
Ime i prezime Naziv akta URBROJ Klasa Datum rješenja Prvi dan objave
Mirčeta Knežić Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0017915 20.12.2021. 14.01.2022.
DESANKA SAMARDŽIĆ Rješenje 374-3201-2-21-2 UP/I-325-08/21-01/0026105 13.12.2021. 17.01.2022.
Jorge Sammir Cruz Campos Rješenje 374-3501-2-22-2 UP/I-325-08/21-01/0027837 14.01.2022. 20.01.2022.