Hrvatske vode
 
E.g., 29.06.2022.
E.g., 29.06.2022.
Ime i prezime Naziv akta URBROJ Klasa Datum rješenja Prvi dan objave
Ljubica Novaković Rješenje 374-3110-2-22-1 UP/I-325-10/22-04/0010653 23.05.2022. 27.06.2022.