Hrvatske vode
 
E.g., 30.11.2020.
E.g., 30.11.2020.
Ime i prezime Naziv akta URBROJ Klasa Datum rješenja Prvi dan objave
Tonko Marković Obavijest 374-3402-2-20-5 UP/I-325-08/19-01/0036097 09.11.2020. 22.11.2020.
Iridium d.o.o. Rješenje 374-3402-2-20-14 UP/I-325-08/18-07/0050911 29.09.2020. 23.11.2020.
Ismet Štulanović Obavijest 374-3401-2-20-5 UP/I-325-08/19-01/0025417 03.11.2020. 22.11.2020.
Josip Parać Obavijest 374-3402-20-7 UP/I-325-08/18-01/0028191 12.11.2020. 24.11.2020.
Senka Matić Obavijest 374-3402-2-20-7 UP/I-325-08/16-01/0224954 09.11.2020. 24.11.2020.
Ivo Dedić Obavijest 374-1-9-20-6 UP/I-325-08/13-01/0043926 12.11.2020. 24.11.2020.
Željko Jeren Obavijest 374-1-9-20-4 UP/I-325-08/15-01/0248962 16.11.2020. 24.11.2020.
Ivan Kupres Obavijest 374-1-9-20-4 UP/I-325-08/13-01/0044790 11.11.2020. 26.11.2020.
Boris Ondej Obavijest 374-1-9-20-8 UP/I-325-08/16-01/0266094 04.11.2020. 26.11.2020.
Mladen Vlahov Obavijest 374-3402-20-6 UP/I-325-08/18-01/0032653 11.11.2020. 26.11.2020.
Janja Galić Obavijest 374-3104-2-20-57 UP/I-325-08/20-09/0000253 09.11.2020. 26.11.2020.
Luzarija Skorupski Obavijest 374-3104-2-20-48 UP/I-325-08/20-09/0000253 09.11.2020. 26.11.2020.
Ljubica Lubina Obavijest 374-3104-2-20-45 UP/I-325-08/20-09/0000253 09.11.2020. 26.11.2020.
Matilda Petrtina Obavijest 374-3402-20-8 UP/I-325-08/19-01/0037660 11.11.2020. 29.11.2020.
Dobrivoje Stojanović Obavijest 374-3402-2-20-7 UP/I-325-08/17-01/0072183 16.11.2020. 29.11.2020.
MARIJAN VAJDIĆ Rješenje 374-3401-2-20-2 UP/I-325-08/20-01/0027320 17.11.2020. 30.11.2020.