Hrvatske vode
 
E.g., 01.03.2021.
E.g., 01.03.2021.
Ime i prezime Naziv akta URBROJ Klasa Datum rješenja Prvi dan objave
Ilija Bajić Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0005741 16.02.2021. 25.02.2021.
Jeka Bajić Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0005693 16.02.2021. 25.02.2021.
NEDELJKA MARIJIĆ Rješenje 374-3401-2-21-2 UP/I-325-08/21-01/0000817 20.01.2021. 25.02.2021.
Todor Babić Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0005692 16.02.2021. 26.02.2021.
Slobodan Čenić Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0005766 17.02.2021. 26.02.2021.
Stevan Čenić Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0005769 17.02.2021. 26.02.2021.
Mirjana Grujić Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0005805 17.02.2021. 26.02.2021.
Luka Berić Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0005745 16.02.2021. 26.02.2021.
Ilija Čenić Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0005767 17.02.2021. 26.02.2021.
Milivoje Berić Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0005744 16.02.2021. 26.02.2021.
Dragomir Berić Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0005747 16.02.2021. 26.02.2021.
Todor Mijakovac Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0006195 18.02.2021. 26.02.2021.
Nikola Berić Rješenje 374-3402-2-21-1 UP/I-325-08/21-07/0005755 16.02.2021. 01.03.2021.