Hrvatske vode
 

U Pakracu potpisan Ugovor o izgradnji akumulacije Šumetlica vrijedan 73,6 milijuna kuna

Potpisivanje ugovora - Pakrac, akumulacija Šumetlica

U roku od 36 mjeseci izgradit će se nasuta brana s pratećim građevinama i bujičnim pregradama uzvodno od pregradnog mjesta te pristupne ceste kruni brane akumulacije Šumetlica na vodotoku Sivornica u k.o. Šumetlica na području Požeško-slavonske...

Otvorena akumulacija Slanac pored Virovitice

Otvorena akumulacija Slanac pored Virovitice

Akumulacija Slanac na istoimenom vodotoku prvenstveno ima ulogu preuzimanja i akumuliranja velikog vodnog vala i sprječavanje plavljenja nizvodnih naselja, kao i obradivih poljoprivrednih područja, a moći će se koristiti i za sport i rekreaciju...

Akumulacija Opatovac

Akumulacija Opatovac

Osnovna funkcija akumulacije (sastoji se od brane, preljeva, slapišta i crpne stanice) je osigurati vodu za navodnjavanje okolnih poljoprivrednih površina kao i prihvat poplavnih valova u cilju obrane od poplava naselja Opatovac nizvodno od brane...