Hrvatske vode
 

Održane prezentacije projekata Hrvatskih voda u Požeško slavonskoj županiji

Požeško slavonska županija bila je domaćin radnog sastanka stručnjaka iz vodnog gospodarstva gdje su prezentirani projekti zaštite od štetnog djelovanja voda i projekti navodnjavanja koje Hrvatske vode izvode na spomenutom području.

Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška

Sustav navodnjavanja Kapinci-Vaška nalazi se u Virovitičko –podravskoj županiji gdje Hrvatske vode komisiono vode projekt u ime i za korist županije.

Sustav navodnjavanja Baranja

Izgrađeni lateralni kanal Kneževi Vinogradi – Zamjevac je sustav koji se sastoji od 12 propusta i 41 ustave koje će zadržavati vodu u kanalskoj mreži iz koje će se voda koristiti za navodnjavanje za oko 5.000 hektara. Vrijednost investicije...

Delegacija vodnog gospodarstva u obilasku sustava navodnjavanja

Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Biđ-Bosut je najveći infrastrukturni projekt u sklopu NAPNAV-a, koji u prvoj fazi obuhvaća izgradnju dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje u duljini od 14,7 km, čijom će se izgradnjom, osim...

Sustav navodnjavanja u Baranji

Izvor:HRT-Radio Osijek

Hrvatske vode počele su pripremne radove na izgradnji sustava navodnjavanja u Baranji na 5000 hektara poljoprivrednih površina, a projekt je vrijedan 19,8 milijuna kuna. Hrvatske vode financiraju 80% projekta, a 20 % sufinancira Osječko-baranjska...

Svečano otvoren sustav navodnjavanja u Kaznionici Valtura

Sustav navodnjavanja u Kaznionici Valtura

Plan navodnjavanja Istarske županije izrađen je još 1998. godine kao prvi planski dokument iz područja navodnjavanja u Republici Hrvatskoj. U sklopu provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištima i vodama u...

Novi projekti Hrvatskih voda za Vrgorački kraj

Hrvatske vode kreću u još nekoliko u nizu projekta koji će uvelike pridonijeti gospodarskom razvoju i poboljšanju kvalitete života stanovnika. Riječ je realizaciji odvodnje i navodnjavanja Vrgorskog polja i Bunine te dovršetku biopročistača...

Akumulacija Opatovac

Akumulacija Opatovac

Osnovna funkcija akumulacije (sastoji se od brane, preljeva, slapišta i crpne stanice) je osigurati vodu za navodnjavanje okolnih poljoprivrednih površina kao i prihvat poplavnih valova u cilju obrane od poplava naselja Opatovac nizvodno od brane...

Radni obilazak gradilišta sustava za navodnjavanje Valtura u Općini Ližnjan

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, gospodin Danko Holjević, u društvu predstavnika izvođača radova, obišao je gradilište sustava navodnjavanja Valtura obuhvata 440 ha na području Općine Ližnjan u Istarskoj županiji. Investitor sustava...