Hrvatske vode
 

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007) i članka 63. stavka 2. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. srpnja 2008.

Zaštita grada Karlovca u obrani od poplava - Poduzete i planirane aktivnosti

Grad Karlovac ugrožen je od velikih voda Kupe, Korane i Mrežnice. Kako bi se osigurala maksimalna zaštita navedenog područja od poplava, Hrvatske vode pripremaju cjeloviti projekt rješenja zaštite od poplava grada Karlovca ukupne procijenjene...

Obavijest o ukidanju redovnih mjera obrane od poplava i dovršetku radova sanacije prodora savskog nasipa u Račinovcima i Rajevom Selu

Spoj postojećeg i saniranog nasipa u Rajevom Selu

Dovršeni su radovi sanacije dvaju prodora savskog nasipa, u Račinovcima i Rajevom Selu, do kojih je došlo tijekom pojave velike vode rijeke Save 17. svibnja ove godine. Nasipi su sanirani na način da imaju nadvišenje iznad 100 godišnje pojave...

Dnevno izvješće o obrani od poplava na području Sektora D

Tijekom proteklih 24 sata nisu pale veće količine novih oborina na slivu rijeke Save na području Republike Slovenije, što je utjecalo na postupnu stabilizaciju i opadanje vodostaja rijeke Save na području grada Zagreba.

Dnevno izvješće o obrani od poplava na području Sektora D

Tijekom protekle noći na slivu rijeke Save na području Republike Slovenije pale su manje količine oborina od prognoziranih, što je značajno smanjilo prethodno prognozirane i očekivane protoke rijeke Save na ulaznom profilu u Republiku Hrvatsku na...

Dnevni izvještaj o obrani od poplava

Dnevno izvješće o obrani od poplava od 15. rujna u 9 sati.

Predsjednik Nacionalnog vijeća za vode u glavnom Centru obrane od poplava

Jučer, 14. rujna 2014. godine, glavni Centar obrane od poplava obišao je predsjednik Nacionalnog vijeća za vode, g. Igor Dragovan. Zamjenik generalnog direktora, g.

Izvješće o poduzetim mjerama obrane od poplava na dionici D.10.33. - ribnjak Letovanić

Tijekom noći 07./08.09.2014. dovezene su i montirane tri agregatne pumpe Hrvatskih voda na čep. br.

Dnevni izvještaj sektora D 05.09.2014.

U prilogu možete preuzeti dnevni izvještaj sektora D 05.09.2014.

Dnevni izvještaj sektora D od 20:00 sati 4.9.2014.

U prilogu možete preuzeti dnevni izvještaj sektora D od 20:00 sati 4.9.2014.

Stranice