Hrvatske vode
 

Očevidnici iz Priloga 2. i 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj 48/19)

U svibnju je stupio na snagu novi Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj 48/19) u kojem su propisani obrasci očevidnika o obračunu naknade za zaštitu voda (Prilog 2. i 3. Pravilnika). Pravilnikom je...