Hrvatske vode
 

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u razdoblju od 2016. - 2018. godine

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljeno je Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u razdoblju od 2016. - 2018. godine.

 

Navedeni dokument može se naći na poveznici:

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava - 2019.

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljene su Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2019.

 

Navedeni podaci i dokument mogu se naći na poveznici:

Godišnje izvješće o provedenom monitoringu voda za kupanje na površinskim vodama u 2020. godini

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljeno je godišnje izvješće o provedenom monitoringu kakvoće voda za kupanje na površinskim vodama u RH u sezoni 2020. godine

 

Navedeni dokumenti mogu se naći na poveznici:

Godišnje izvješće o provedenom monitoringu u 2019. godini

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljeno je godišnje izvješće o provedenom monitoringu kakvoće površinskih i podzemnih voda u 2019. godini.

 

Navedeni dokumenti mogu se naći na poveznici:

Izvještaj o kakvoći voda na ranjivim područjima za razdoblje 2016. - 2019.

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je Izvještaj o kakvoći voda na ranjivim područjima za razdoblje 2016. - 2019.

Godišnja izvješća o provedenom monitoringu u razdoblju od 2016. do 2018. godine

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljena su godišnja izvješća o provedenom monitoringu kakvoće površinskih i podzemnih voda u razdoblju od 2016. do 2018. godine.

 

Navedeni dokumenti mogu se naći na poveznici:

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. - Nacrt

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je nacrt Izvješća o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Revizija i usklađenje vodopravnih akata s Planom upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. - AKCIJSKI PLAN

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je Akcijski plan - Revizija i usklađenje vodopravnih akata s Planom upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Prethodna procjena rizika od poplava 2018.

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljena je novelirana Prethodna procjena rizika od poplava kao prvi korak u postupku pripreme drugog Plana upravljanja rizicima od poplava.

Stranice