Hrvatske vode
 

Godišnja izvješća o provedenom monitoringu u razdoblju od 2016. do 2018. godine

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljena su godišnja izvješća o provedenom monitoringu kakvoće površinskih i podzemnih voda u razdoblju od 2016. do 2018. godine.

 

Navedeni dokumenti mogu se naći na poveznici:

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. - Nacrt

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je nacrt Izvješća o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Revizija i usklađenje vodopravnih akata s Planom upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. - AKCIJSKI PLAN

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je Akcijski plan - Revizija i usklađenje vodopravnih akata s Planom upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Prethodna procjena rizika od poplava 2018.

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljena je novelirana Prethodna procjena rizika od poplava kao prvi korak u postupku pripreme drugog Plana upravljanja rizicima od poplava.

Program rada Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja rizicima od poplava 2022.-2027.

Na mrežnim stranica Hrvatskih voda objavljen je Program rada Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja rizicima od poplava 2022.-2027.

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016.-2021. i Nacrtu Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016.-2021.

Na temelju članka 166. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) i članaka 16. i 17. Uredbe o...

Objavljen je Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima (2016. - 2021.)

Na temelju članka 39. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 6. Pravilnika o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima...