Hrvatske vode
 

Svečano obilježen početak radova na rekonstrukciji obalnog pojasa rijeke Dunav u Vukovaru

Početak radova na rekonstrukciji obalnog pojasa rijeke Dunav u Vukovaru

Svečano su obilježeni počeci radova na rekonstrukciji obaloutvrde i obalnog pojasa rijeke Dunav na području grada Vukovara. Riječ je o još jednoj investiciji Hrvatskih voda kojom se nastoji pridonijeti gospodarskom napretku navedenog područja te...

Završni radovi na sanaciji nasipa poplavljenih područja u Slavoniji

U Županji je održan radni sastanak Koordinacije koja vodi brigu o sanacijama u poplavama stradalog savskog nasipa u županjskoj Posavini. Riječ je o predstavnicima Hrvatskih voda, izvođača radova te projektanata. Povod sastanka je početak završnih...

Aglomeracija Čakovec – otvoreni radovi na projektu vrijednom 273 milijuna kuna

Aglomeracija Čakovec

Proljetni dani šire područje Čakovca pretvaraju u veliko gradilište. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović svečano je otvorio početak radova „Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“, projekta vrijednog...

104 milijuna kuna za izvođenje radova na komunalnim vodnim građevinama u Rijeci i Kastvu

U Rijeci su potpisani ugovori vrijedni više od 104 milijuna kuna za izgradnju i rekonstrukciju 26 kilometara sustava odvodnje otpadnih voda, gradnju nove kanalizacijske crpne stanice i radove na 13 kilometara vodovodnih ogranaka na području...

Obilazak radova kod crpne stanice Teča

Crpna stanice Teča

Generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić sa svojim suradnicima obišao je radove na sanaciji manjih odrona na lokaciji crpne stanice Teča. Radi se o uobičajenim mjerama sanacije koje se odvijaju u skladu s predviđenom dinamikom i planiranim...