Hrvatske vode
 

Stručni skup i edukacija djelatnika vodnokomunalnog sektora

Danas je u Hrvatskim vodama održan jednodnevni stručni skup koji se bavi edukacijom djelatnika u vodnokomunalnom sektoru. Njemačko-hrvatska neprofitna organizacija TCC Danubis i Hrvatsko društvo za zaštitu voda u suradnji s Hrvatskim vodama i...

„Voda izvor života - Zaštita voda“ - nova slikovnica dječjeg programa Hrvatskih voda

Slikovnica Voda izvor života - Zaštita voda

Nova slikovnica dječjeg programa Hrvatskih voda pod nazivom „Voda izvor života – Zaštita voda“ izašla je iz tiska u ponedjeljak 17. studenog 2014. godine, kao druga po redu poučnih slikovnica za najmlađe u kojoj kornjača Hrvoje kroz avanture...

Radni posjet u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja na priobalnom području II (Projekt Jadran)

Potprojekt Medulin

Danas je generalni direktor Hrvatskih voda, Ivica Plišić,  sa zamjenikom Dankom Holjevićem  i svojim suradnicima:  Darkom Višnjićem, direktorom VGO Rijeka, Narcizom Dalsasom, voditeljem Jedinice za provedbu Projekta,   u sklopu  radnog  posjeta...