Hrvatske vode
 
U prilogu se nalazi Plan nabave Hrvatskih voda za 2021. godinu. Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20), naručitelj Hrvatske vode objavio je Plan nabave te u standardiziranom obliku u EOJN RH dana 15.01.2021. Sve buduće izmjene I dopune Plana nabave za 2021. godinu biti će također objavljene u standardiziranom obliku u EOJN RH.
Dokumenti: