Hrvatske vode
 

Plan upravljanja vodama

Plan upravljanja vodama je dokument koji se donosi za upravljanje vodama na godišnjoj razini i mora biti sukladan financijskom planu Hrvatskih voda i Planu upravljanja vodnim područjima.

 

2022. godina

Plan upravljanja vodama za 2022. godinu

Odluka o izvršenju plana upravljanja vodama za 2022. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2022. godinu

 

2021. godina

Plan upravljanja vodama za 2021. godinu

Odluka o izvršenju plana upravljanja vodama za 2021. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2021. godinu

Druge izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2021. godinu

 

2020. godina

Plan upravljanja vodama za 2020. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2020. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2020. godinu

Druge izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2020. godinu

2019. godina

Plan upravljanja vodama za 2019. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2019. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2019. godinu

Preraspodjela Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu sa preraspodjelom Plana upravljanja vodama za 2019. godinu

Izvješće od izvršenju Plana upravljanja vodama za 2019. godinu

2018. godina

Plan upravljanja vodama za 2018. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2018. godinu

Prva preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2018. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2018. godinu

2017. godina

Plan upravljanja vodama za 2017. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2017. godinu 

Prva preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2017. godinu sa raspoređenim viškom prihoda i primitaka iz 2016. godine

Druga preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2017. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2017. godinu

 

2016. godina

Privremeni Plan upravljanja vodama za prvo tromjesječje 2016. godine

Odluka o izvršenju privremenog Plana upravljanja vodama za prvo tromjesječje 2016. godine

Plan upravljanja vodama za 2016. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2016. godinu

Prva preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2016. godinu s raspodjelom dodatnih sredstava iznad Plana

Odluka o 1. dopuni Odluke o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2016. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2016. godinu

2015. godina

Plan upravljanja vodama za 2015. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljajnja vodama za 2015. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2015. godinu

Prva preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2015. godinu

2014. godina

Plan upravljanja vodama za 2014. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2014. godinu

Prva preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2014. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2014. godinu

Druge izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2014. godinu

Druga preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2014. godinu

Izvješće o izvršenju plana upravljanja vodama za 2014. godinu

2013. godina

Plan upravljanja vodama za 2013. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2013. godinu

Prve Izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2013. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama - PUV

Prva preraspodjela plana upravljanja vodama za 2013. godinu

Druge izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2013. godinu

Druga preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju plana upravljanja vodama za 2013. godinu

2012. godina

Plan upravljanja vodama za 2012. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2012. godinu

Prvo usklađenje strukture plana upravljanja vodama za 2012. godinu

Prve izmjene i dopune odluke o izvršenju programa i projekata iznad iznosa utvrđenih u planu upravljanja vodama za 2012. godinu

Drugo usklađenje strukture Plana upravaljanja vodama za 2012. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2012. godinu

2011. godina

Plan upravljanja vodama za 2011. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2011. godinu

Usklađenje strukture Plana upravljanja vodama za 2011. godinu sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Hrvatskih voda za 2011. godinu

Drugo usklađenje strukture Plana upravljanja vodama za 2011. godinu sukladno odluci vlade Republike Hrvatske o preraspodjeli sredstava Financijskog plana Hrvatskih voda za 2011. godinu

Izvještaj o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2011. godinu