Hrvatske vode
 

Plan upravljanja vodama

Plan upravljanja vodama je dokument koji se donosi za upravljanje vodama na godišnjoj razini i mora biti sukladan financijskom planu Hrvatskih voda i Planu upravljanja vodnim područjima.

2019. godina

Plan upravljanja vodama za 2019. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2019. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2019. godinu

2018. godina

Plan upravljanja vodama za 2018. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2018. godinu

Prva preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2018. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2018. godinu

2017. godina

Plan upravljanja vodama za 2017. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2017. godinu 

Prva preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2017. godinu sa raspoređenim viškom prihoda i primitaka iz 2016. godine

Druga preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2017. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2017. godinu

 

2016. godina

Privremeni Plan upravljanja vodama za prvo tromjesječje 2016. godine

Odluka o izvršenju privremenog Plana upravljanja vodama za prvo tromjesječje 2016. godine

Plan upravljanja vodama za 2016. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2016. godinu

Prva preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2016. godinu s raspodjelom dodatnih sredstava iznad Plana

Odluka o 1. dopuni Odluke o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2016. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2016. godinu

2015. godina

Plan upravljanja vodama za 2015. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljajnja vodama za 2015. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2015. godinu

Prva preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2015. godinu

2014. godina

Plan upravljanja vodama za 2014. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2014. godinu

Prva preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2014. godinu

Prve izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2014. godinu

Druge izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2014. godinu

Druga preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2014. godinu

Izvješće o izvršenju plana upravljanja vodama za 2014. godinu

2013. godina

Plan upravljanja vodama za 2013. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2013. godinu

Prve Izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2013. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama - PUV

Prva preraspodjela plana upravljanja vodama za 2013. godinu

Druge izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2013. godinu

Druga preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju plana upravljanja vodama za 2013. godinu

2012. godina

Plan upravljanja vodama za 2012. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2012. godinu

Prvo usklađenje strukture plana upravljanja vodama za 2012. godinu

Prve izmjene i dopune odluke o izvršenju programa i projekata iznad iznosa utvrđenih u planu upravljanja vodama za 2012. godinu

Drugo usklađenje strukture Plana upravaljanja vodama za 2012. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2012. godinu

2011. godina

Plan upravljanja vodama za 2011. godinu

Odluka o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2011. godinu

Usklađenje strukture Plana upravljanja vodama za 2011. godinu sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Hrvatskih voda za 2011. godinu

Drugo usklađenje strukture Plana upravljanja vodama za 2011. godinu sukladno odluci vlade Republike Hrvatske o preraspodjeli sredstava Financijskog plana Hrvatskih voda za 2011. godinu

Izvještaj o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2011. godinu