Hrvatske vode
 

Planska razdoblja

Plansko razdoblje 2016. - 2021.

Planska razdoblja

Aktualno plansko razdoblje: 
Dokumenti: 
Naziv: 
Plan upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.
Prikaži u sekciji: 
Gornji dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Plan objave plana
Prikaži u sekciji: 
Gornji dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Upravljanje stanjem voda
Prikaži u sekciji: 
Lijevi dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Značajna vodnogospodarska pitanja
Prikaži u sekciji: 
Lijevi dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Upravljanje rizicima od poplava
Prikaži u sekciji: 
Desni dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Prethodna procjena rizika od poplava 2013.
Prikaži u sekciji: 
Desni dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Karte opasnosti i rizika od poplava 2014.
Prikaži u sekciji: 
Desni dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Nacrt plana upravljanja vodnim područjima
Prikaži u sekciji: 
Donji dio
Samo naslov: 
Naziv: 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA 2016. - 2021. - Nacrt
Prikaži u sekciji: 
Donji dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u razdoblju od 2016. - 2018. godine
Prikaži u sekciji: 
Gornji dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Strateška procjena utjecaja na okoliš
Prikaži u sekciji: 
Donji dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Prateća dokumentacija
Prikaži u sekciji: 
Donji dio
Samo naslov: 

Trenutno nema sadržaja povezanog sa ovom oznakom.