Hrvatske vode
 

Planska razdoblja

Plansko razdoblje 2022. - 2027.

Planska razdoblja

Plan upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. (IV. kvartal 2021.)

Planska razdoblja

Upravljanje stanjem voda
Značajna vodnogospodarska pitanja (I. kvartal 2020.)

Planska razdoblja

Upravljanje rizicima od poplava
Karte opasnosti i rizika od poplava (I. kvartal 2020.)

Planska razdoblja

Nacrt plana upravljanja vodnim područjima (I. kvartal 2021.)
Strateška procjena utjecaja na okoliš (I. kvartal 2021.)
Aktualno plansko razdoblje: 
Dokumenti: 
Naziv: 
Plan upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. (IV. kvartal 2021.)
Prikaži u sekciji: 
Gornji dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Plan objave plana 2022. - 2027.
Rok za raspravu: 
Petak, Siječanj 31, 2020
Email za raspravu: 
voda@voda.hr
Prikaži u sekciji: 
Gornji dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Upravljanje stanjem voda
Prikaži u sekciji: 
Lijevi dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Značajna vodnogospodarska pitanja (I. kvartal 2020.)
Prikaži u sekciji: 
Lijevi dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Upravljanje rizicima od poplava
Prikaži u sekciji: 
Desni dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Prethodna procjena rizika od poplava
Prikaži u sekciji: 
Desni dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Karte opasnosti i rizika od poplava (I. kvartal 2020.)
Prikaži u sekciji: 
Desni dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Nacrt plana upravljanja vodnim područjima (I. kvartal 2021.)
Prikaži u sekciji: 
Donji dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Strateška procjena utjecaja na okoliš (I. kvartal 2021.)
Prikaži u sekciji: 
Donji dio
Samo naslov: 
Naziv: 
Prateća dokumentacija
Prikaži u sekciji: 
Donji dio
Samo naslov: 

Trenutno nema sadržaja povezanog sa ovom oznakom.