Hrvatske vode
 

Pogledajte kako će izgledati veliki infrastrukturni projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području Splita i Solina ukupne vrijednosti gotovo 1,8 milijardi kuna.
Projekt aglomeracije Split - Solin pripreman je niz godina i njegovom će se realizacijom dati značajan doprinos unaprjeđenju kvalitete života stanovnika gradova Splita i Solina te općina Klis, Dugopolje i Podstrana. Projekt uključuje dogradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, dogradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje te nadogradnju postojećeg centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s I. na II. stupanj pročišćavanja s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, kao i osiguravanja odgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda. Osim veće priključenosti na vodoopskrbni i sustav odvodnje, jedna od najznačajnijih dobrobiti projekta je očuvanje okoliša i čistije more na širem splitskom području.