Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-587

Nabava uređaja za superčistu vodu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-584

Nabava jednostavnijih laboratorijskih uređaja (vodena kupelj, termostati, centrifuge, vaga, grijaće ploče)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-648

Projekt FRISCO1 - set digitalnih bilateralno utvrđenih karata opasnosti od poplava i set digitalnih bilateralno utvrđenih karata rizika od poplava na slivu rijeke Drave

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-647

Projekt FRISCO1 - set digitalnih bilateralno utvrđenih karata opasnosti od poplava  i set digitalnih bilateralno utvrđenih karata rizika od poplava na slivu rijeke Kupe

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-651

Projekt FRISCO1 - set digitalnih bilateralno utvrđenih karata opasnosti od poplava  i set digitalnih bilateralno utvrđenih karata rizika od poplava na slivu rijeke Bregane

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-831

Konzervatorski elaborat za potrebe utvrđivanja posebnih uvjeta za izgradnju hidrotehničkog objekta za obranu od poplave na lijevoj i desnoj obali Gline, naselja Topusko i Velika Vranovina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-820

Tekuće i investicijsko održavanje vodočuvarnice Dvor

Stranice