Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-618

Projekt NATURAVITA - Nadzor nad bušenjem i sedimentološkim analizama istražno-piezometarskih bušotina na području PP Kopački rit- ponovljeni postupak

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-45

Usluga upravljanja arhivskim gradivom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-133

Instrumentalno seizmičko opažanje na lokaciji brane Ričice za razdoblje 2020. - 2021.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-110

Regulacija dijela bujice Vrh 2 u Ravnoj Gori - izrada glavnog projekta

Stranice