Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-547

Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica III - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-546

Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica II - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-545

Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica I - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-534

Zaštita od velikih voda dijela naselja Valbandon u Fažani - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-60

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "LONJA-TREBEŽ" U KUTINI

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-685

Usluge stručnog, tehničkog i tehnološkog nadzora tijekom izvođenja radova uređenja bujica Dragočevo, Smoljevac i Stražbenica u Kaštelima, te bujice Betanija u Trogiru

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-387

Stručni nadzori nad izvođ. radova izgradnje Čuvarnice i podcentra obrane od poplava Koritnjak, BP-15., (arhitekt., elektro, strojarski, usluga provedbe zaštite na radu koordinator zaštite na radu II)

Stranice