Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-660

Usluge stručnog projektantskog nadzora nad radovima sanacije desne obale rijeke Neretve u Kominu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-659

Usluge ovlaštenog sudskog vještaka za građevinarstvo tijekom izvođenja radova sanacije desne obale rijeke Neretve u Kominu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-695

Analiza potreba za unapređenjem smještajnih i skladišnih kapaciteta na reginalnoj i lokalnoj razini

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-621

Nadzor nad sanacijom objekata vodoopskrbe - FAZA 4c - Delnice, Fužine, Brod Moravice

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-168

Instrumentalno seizmičko opažanje na lokaciji brane Ričice u 2019.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-167

Redovno tehničko promatranje brane Ričice i potencijalnog klizišta u zoni akumulacija Ričice u 2019.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-166

Redovno tehničko promatranje brane Ričice i potencijalnog klizišta u zoni akumulacija Ričice (geodetski radovi) u 2019.

Stranice