Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-394

Nabava i ugradnja klima uređaja za opremanje poslovnih prostora Hrvatskih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-244

Periodičko i unutarnje ispitivanje vatrogasnih aparata na objektima (Hrušćica, crpne stanice, brane, prevodnice, vodočuvarnice)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-165

CS podsustav Mislina - nabavka i ugradnja novih HDPE žabljih poklopaca  Ø 700 mm 2 kom i montaža pomoću prirubnica DN 700 mm 2kom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-173

Sanacija fasadne stolarije crpnih stanica Oborovo, Ježevo, Rugvica i Dugo Selo

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-39

Licence za antivirusne programe

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-369

Nabava laboratorijskog posuđa i pribora za 2020/2021 godinu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-55

Godišnje održavanje okoliša upravne zgrade Hrvatskih voda i prostora GVL-a na Hrušćici (uređenje zelenih površina)

Stranice