Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-521

Izrada parcelaciskog elaborata za dio sliva Obuhvatni kanal i Barna

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-650

Nabava uredskog namještaja i opreme za Podcentar obrane od poplava Borovik

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021_641

Izrada Konzervatorskog elaborata za gradnju i  rekonstrukcija nasipa u Odranskom polju

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-457

Izgradnja fotonaponske elektrane na zgradi Hrvatskih voda (VGO Subocka-Strug) - nabava i ugradnja opreme

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-380

Usluge analize poslovnih procesa i izrade projektnog zadatka s detaljnim tehničkim specifikacijama budućeg rješenja informacijskog sustava

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-58

Zaštitarske usluge za potrebe upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-638

Sanacija ograde  i poslužnog mosta crpne stanice Crnac

Stranice