Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-593

Izrada stucije izvodljivosti sustava naodnjavanja Vransko polje - I. faza - Podsustav Malo Blato

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-592

Izrada studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Vransko polje - I. faza - Podsustav Gorčine

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-294

Parcelacijski elaborat za evidentiranje vodnog dobra na potoku Polana u K.o. Donja Bistra

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-535

Uređenje Mućke jaruge uzvodno od ceste Drniš-Split - građenje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-457

Glavni projekt rekonstrukcije murskog nasip km 0+000 - 6+200

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-467

Idejni projekt uređenja vodotoka Komarnica od km 5+810-8+150 i od km 9+400-11+680

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-288

Parcelacijski elaborat za regulaciju potoka Putkovec od 0+808,00 do 3+439,80 u K.o. Đurmanec, K.o. Putkovec i K.o Hlevnica

Stranice