Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-625

Geotehnički nadzor nad radovima održavanja desnog nasipa oteretnog kanala Lonja -Strug na lokaciji CS Mahovo, od nkm 9+375 do nkm 10+100

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-626

Geotehnički nadzor nad radovima održavanja I.o nasipa r. Sunje u nkm 6+000

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-621

Održavanje unutarnjih prostora i okoliša, u GLV-u Šibenik za 2022-2024 godinu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-616

Nabava laboratorijskog posuđa i pribora za 2022-2024 godinu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-628

Praćenje stanja ihtiofaune za zahvat „Sanacija lijeve obale rijeke Une u Hrvatskoj Dubici“

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-419

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje retencije Stublovac i uređenje potoka Stublovac i Potočani

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-62

Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGO Split

Stranice