Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-20

Demontaža oštećene stolarije poslije elementarne nepogode (led), nabava i ugradnja nove stolarije, VGI Požega

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-8

Bezalkoholna pića, čajevi, napitci i mlijeko za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu i poslovne zgrade Hrvatskih voda u Osijeku - VGO za donju Dravu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-264

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Šumetlica-Crnac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-263

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Brodska-Posavina

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-262

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Biđ-Bosut

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-276

Popravak krovišta na COP-u u Čazmi

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-15

Rekonstrukcija ulaznih stepenica upravne zgrade Hrvatskih voda (rekonstrukcija armirano-betonske konstrukcije i zamjena kamenih gazišta i čela), u Zagrebu

Stranice