Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-418

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Voćinska u k.o. Brezovljani, k.o. Mikleuš i k.o. Čačinci

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-243

Sanacija podesta uz sjeverni dio objekta crpne stanice Mahovo sa sanacijom stepeništa i pješačke staze, sanacija stepenica za prilaz na gornju etažu i podesta za ulaz u gornju etažu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-436

Geodetski elaborat stvarnog stanja korita prirodnih površinskih voda lijeve obale rijeke Žrnovnice (k.o. Donja Podstrana)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-740

Sanacija krova skladišta Nijemci

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-684

Sanacija slijeganja temelja na objektu rukovatelja na brani Lapovac II

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-39

Cisco Umbrella licenčne usluge

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-594

Regulacija obuhvatnog kanala br. 2 - zaštita izvorišta Fonte Gaia i Kokoti od zaslanjenja - izrada glavnog projekta

Stranice