Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-651

Projekt FRISCO1 - set digitalnih bilateralno utvrđenih karata opasnosti od poplava  i set digitalnih bilateralno utvrđenih karata rizika od poplava na slivu rijeke Bregane

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-831

Konzervatorski elaborat za potrebe utvrđivanja posebnih uvjeta za izgradnju hidrotehničkog objekta za obranu od poplave na lijevoj i desnoj obali Gline, naselja Topusko i Velika Vranovina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-820

Tekuće i investicijsko održavanje vodočuvarnice Dvor

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-822

Projekt FRISCO1- Nabava informatičke opreme za korištenje hidrauličkih i prognostičkih modela

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-829

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz Bobotski kanal od km 42+200 do km 50+530 u k.o. Vladislavci i k.o. Čepin s pritocima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-828

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uzPoganovačko-kravički kanal od 4+200 do 8+200 u k.o. Petrijevci i k.o. Čepin s pritokama

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-825

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz potok Lendava u k.o. Špišić Bukovica, između ceste L-40015 (Vukosavljevica - Špišić Bukovica) i željezničke pruge

Stranice