Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-75

Usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostorija - VGI Veliko Trgovišće

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-67

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGO Rijeka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-68

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Rijeka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-678

Zamjena UPS sustava u prostoru VGO južni Jadran (IT mreža)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-66

Uređenje parkinga VGI Ilova-Pakra, Daruvar

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-66

Uređenje parkinga VGI Ilova-Pakra, Daruvar

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-379

Izrada glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje vodne građevine na rijeci Muri kod naselja donja Dubrava na desnoj obali u rkm 4,9-5,0.

Stranice