Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-207

Nabava, ugradnja i održavanje vodokaznih letvi na područjima "VGO za Muru i gornju Dravu" Varaždin, "VGO za gornju Savu" te sljedeći VGI-ovi: Novska, Daruvar, Bjelovar, Kutina, Sisak, Karlovac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-349

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Darna u k.o. Našice od km 0+000 do km 3+082

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-206

Održavanje tlačnih vodova AVP-a na područjima "VGO za Dunav i donju Dravu" Osijek, te sljedeći VGI-ovi: Vinkovci, Slavonski Brod, Požega, Nova Gradiška

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-205

Održavanje tlačnih vodova AVP-a na područjima "VGO za Muru i gornju Dravu" Varaždin, "VGO za gornju Savu" te sljedeći VGI-ovi: Novska, Daruvar, Bjelovar, Kutina, Sisak, Karlovac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-645

Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole zaštite i izmicanja elektroničke komunikacijske infrastrukture EKI - ponovljeni postupak

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-3

Uredski materijal i papirna konfekcija s dostikom za potrebe Hrvatskih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-254

Monitoring i analiza dinamike podzemnih i površinskih voda Grobničkog polja

Stranice