Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-71

Zaštitarska usluga tjelesne zaštite - VGO SJEVERNI JADRAN

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-71

Zaštitarska usluga tjelesne zaštite - VGO SJEVERNI JADRAN

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-10

Godišnje redovno državanje klima uređaja (split - sistemi, VRV i rashladnici vode)  u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220 i u prostoru GVL-a na Hrušćici

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-686

Radovi izmještanja stupova dalekovoda izvan obuhvata zahvata "Zaštita naselja Topusko i Velika Vranovina na lijevoj i desnoj obali r. Gline "

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-450

Nabava uredskog namještaja (radne stolice, radni stolovi, uredski ormari)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-19

Rekonstrukcija i modernizacija maloteretnog dizala upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-155

Kontrolna geodetska snimanja vodotoka i vodnih građevina za potrebe poslova održavanja na području VGO Sjeverni Jadran (2021)

Stranice