Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-312

Sliv Slanog potoka - novelacija idejnog rješenja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-595

Studija o utjecaju zahvata na okoliš za zahvat – akumulacija Šašika

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-32

Usluge udaljenog podatkovnog centra (usluga najma prostora za smještaj ICT opreme i najma infrastrukture)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-582

Usluge stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na uređenju vodotoka Mala Paklenica u Selinama

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-513

Idejni projekt za Zacjevljenje dijela korita Vođinački Rit u Vođincima,vodotoka II reda u k.o. Vođinci,  od 2+927 do 3+180.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-531

Izrada projektne dokumentacije uređenja bujice Kutleša potok u Pisku

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-577

Elektroinstalacijski radovi i ugradnja sustava video nadzora za skladište u Hrvatskoj Kostajnici

Stranice