Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-87

Projekt sanacije klizišta  na lijevoj obali r. Kupe u  Mirkopolju u rkm 154+450

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-88

Projekt sanacije klizišta na desnoj obali r. Kupe u  Lasinji u rkm 94+630

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-573

Nabava namještaja za EVC Legrad u sklopu Drava Life projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-50

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ČESMA-GLOGOVNICA" U BJELOVARU

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-55

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "SUBOCKA - STRUG" U NOVSKOJ

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-53

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ILOVA-PAKRA" U DARUVARU

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-52

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ORLJAVA-LONDŽA" U POŽEGI

Stranice