Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-574

Nabava namještaja i opreme za vodočuvarnicu Goričan

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-587

Bravarsko-staklarski radovi - demontaža postojećih staklenih vrata s rešetkom, izrada i ugradnja novih ulaznih vrata (Al-staklo) te nabava i ugradnja barijere za kontrolu pristupa te povezivanje barijere i vrata na postojeći sustav

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-586

Nadogradnja aplikacije za kontrolu pristupa SiPass (instalacija nove verzije i izrada personaliziranog aplikacijskog modula za obradu radnog vremena)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-585

Godišnji kontrolni servis, popravci i intervencije i novelacije projekata izvedenog stanja  sustava vatrodojave i automatskog gašenja požara plinom, upravne zgrade Hrvatskih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-10

 Usluga čišćenja (staklene površine, Hunter-Douglas žaluzine, aluminijske stijene i sl.) u objektu Hrvatskih voda, Ul. grada Vukovara 220.

Stranice