Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-76

Usluge tehničkog ispitivanja instalacija i uređaja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-115

Regulacija dijela bujice Gonjuša - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-625

Monitoring raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na odvodnom kanalu Donje Blato i na odvodnoj cijevi izvora Krmača

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN BPŽ 2021-1

Hidrogeološki radovi (istražni piezometri) za potrebe sustava javnog navodnjavanja Orubica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-236

Nabava i ugradnja dva (2) rotorska upuštača za EM CA br. 1 i 2 na CS "Jasen"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-661

Nabava i ugradnja 24 kV prekidača na crpnoj stanici "Davor"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-9

Godišnji servisi dizala i podizne platforme u objektu Hrvatskih voda, Ul. grada Vukovara 220 i prostoru GVL-a na Hrušćici

Stranice