Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-575

Nabava i postavljanje multimedijalne opreme za multifunkcionalne dvorane 202 i 244

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-319

Idejno rješenja regulacije bujice Ljupča u Vinjanima Donjim

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-566

Nabava licenci za progeCAD programski alat

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-578

Nabava i ugradnja sustava tehničke zaštite - video nadzor i protu-provala (COP Opuzen)

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-480

Parcelacijski elaborat za retenciju Kamenica I

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-591

Izrada Dokumentacije o nabavi za ugradnju mjernih uređaja na vodozahvatima javne opskrbe

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-400

Probno arheološko istraživanje na položaju Lukavec (stacionaže 1+0,00 - 1+200,00) u k.o. Potok

Stranice