Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-146

Redovno tehničko promatranje brane Butoniga (2021)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-145

Redovno tehničko promatranje brane Letaj (2021)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-144

Redovno tehničko promatranje akumulacije Ponikve (2021)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-124

Elaborat sanacije vodotoka Hrastovčić u Hrastovcu od km 1+600 do km 2+515

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-588

Izgradnja propusta Sastavci u Imotskom polju - građenje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-690

Arheološka istraživanja tijekom građenja sustava navodnjavanja Puškaš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-667

Uređenje ureda 324 i 325 u upravnoj zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu

Stranice