Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-2

Uredski materijal i papirna konfekcija sa dotiskom za potrebe HRVATSKIH VODA

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-733

Izrada Studije utjecaja na okoliš za izgradnju retencije Žlebic

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-557

Parcelacijski elaborat za retenciju Čret

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021/770

Usluga upravljanja arhivskim gradivom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-462

FORMURA - Nabave opreme za centar obrane od poplava u Varaždinu - TV, dron, GPS uređaj, projektor

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-761

Zamjena dotrajalog dizala u poslovnom prostoru VGO Rijeka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-420

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Liščak

Stranice