Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-609

Radovi na izgradnji nadstrešnice za crpke na lokaciji vodočuvarnice Draž

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-127

Elaborat održavanja - riješavanje detaljne odvodnje u naselju Slavonski Šamac (kanali Pištalj 1,2 i 3, Selište Pištalj, Begenovača, Bila 2), k.o. Slavonski Šamac i k.o. Kruševica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-685

Izvođenje radova na rušenju stambenog objekta u retenciji Jamadol

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-267

Zamjena ulaznih vrata i izmjena dijela fasadne stolarije crpne stanice Vedrine, te sanacija ravnog krova

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-41

Licence za AutoDesk proizvode

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-728

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-449

Održavanje unutarnjih prostora i okoliša, u GVL-u Šibenik za 2021/2022 godinu

Stranice