Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-399

Stručni, geodetski i  geotehnički nadzor  i  koordinator  zaštite na radu tijekom izvođenja II etape "Sustav zaštite naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinićka"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-534

Izrada projektne dokumentacije uređenja bujice Duba Pelješka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-156

Geodetska snimanja vodnih građevina na području VGO-a Mura i gornja Drava - snimanje r. Mure od rkm 0-48 km i r Drave od rkm 217-183 km

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022_228

Sanacija 10 kV dalekovoda kojim se napaja CS "Luke"

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-234

Sanacija zabatnih zidova crpne stanice Šašna Greda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-387

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra za vodotok Brodi u k.o. Sudovec

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-28

Usluga pranja i održavanja automobila za potrebe Direkcije i djelomično za VGO SREDNJA I DONJA SAVA i VGO GORNJA SAVA (vozila u Zagrebu)

Stranice