Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-579

Tehnička pomoć u izradi aplikacijskog paketa za EU projekt Aljmaški rit

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-266

Sanacija ravnih krovova i sustava oborinske odvodnje CS Jasen, unutarnje i fasadne stolarije, fasade, poda strojarnice i soboslikarsko ličilački radovi

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-314

Nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2021

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-694

Popravak elektromotora crpnog agregata broj 1i 2 na crpnoj stanici "Hrastilnica"

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-687

Parcelacijski elaborat za bujične vodotoke, Gomila I u Vrbanovcu, potoka Gomila u Sudovčini, d.pritoka Kozinčaka u Martijancu, d. pritok Martinščaka u Martijancu i d.pritok Križovljana u Križovljanu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-73

Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGI  Zadar

Stranice