Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-478

Usluga stručnog građevinskog  nadzora nad radovima - Aljmaški rit

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-387

Idejni projekt akumulacije Divlja dolina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-389

Idejni projekt ustave Stara Drava u Bilju

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-283

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz dionicu nasipa Terezino Polje-Veliko Polje-Pješčani Zatonj u k.o. Rušani, Budrovac Lukački i Gornje Bazje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-287

Geodetski elaborat za provedbu u zemljišnoj knjizi vodotoka i kanala u k.o. Donji Vidovec

Stranice