Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-669

Usluga praćenja aktivnosti za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva GDPR uredbe

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-288

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Bistru Đurđevačku u k.o. Đurđevac, k.o. Severovci i k.o. Novo Virje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-664

Nabava promotivnog materijala za Svjetski dan voda 2018. - nabava majica, kapa i torbi s uslugom tiskanja loga Svjetskog dana voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-663

Tisak edukativnog i promidžbenog materijala - Tisak četiri vrste edukativnih slikovnica Hrvatskih voda (poplave, zaštita voda i korištenje voda)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-638

Usluge organizacije radionica za promociju predavanjima Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda s pripadajućim građevinama

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-430

Provedba stručnog građevinskog nadzora nad radovima regulacije potoka Šumetlica u Novoj Gradiški uzvodno od tvornice Tanga, od ulice Zrinskih do Psunjske ulice u k.o. Nova Gradiška

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-4

Sredstva za čišćenje uredskih prostorija, materijal za higijenske potrebe i njegu VGO JUŽNI JADRAN i ispostave

Stranice