Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-8

Održavanje fiksnih klima uređaja (split - sistemi) u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-576

Stručni nadzor - radovi uređenja niskonaponskih elektroinstalacija i elektroničke komunikacijske mreže upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-575

Stručni nadzor - Rekonstrukcija instalacija grijanja/hlađenja u upravnoj zgradi Hrvatskih voda u ZG - zamjena indukcijskih uređaja ventilokonvektorima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-736

Izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu "Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12,100 (12,1 km)"

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-715

Regulacija dijela bujice Vižintin - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-751

Goljaki - Jelaši _ koridor za pozajmište i pristupni putevi - magnetometrija - snimanje ubojno eksplozivnih sredstava

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-750

Magnetometrija mjerenja magnetometrom - Vodotok Sajevac -Mostanje- M. Polje - detekcija ubojno eksplozivnih sredstava (3800*10 m) -dubinsko snimanje

Stranice