Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-737

Izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu "Izgradnja obaloutvrde na I.o. Kupe u Starom Farkašiću"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-516

Uređenje bujice Gajina Podgaj u dužini od cca 500m – idejni projekt, Uređenje bujice Krtine u dužini od cca 300m – idejni projekt, Uređenje bujičnog područja „Gajina Podgaj - Krtine“ – idejno rješenje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-722

Izrada elaborata okoliša za uređenje lateralnog kanala odvodnje naselja Biljevec, Bikovec i Jurketinec

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-723

Izrada elaborata okoliša za uređenje potoka Drenovec

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-507

Izrada elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za uređenje lijeve obale rijeke Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-514

Izrada idejnog projekta uređenja bujice Stomarica u Brelima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-504

Izrada idejnog projekta uređenja bujice Mali Trstenik

Stranice