Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-420

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Liščak

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-713

Usluge tehničke pomoći pri obavljanju računovodstvenih poslova i izradi izvještaja po pravilima
proračunskog računovodstva u programskom sustavu POINT, usluge računovodstvenog
i poreznog savjetovanja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-419

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Vratolom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-355

Analiza mogućnosti dobave vode u novi Ribnjak na području Bebrine pomoću CS Migalovci

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-51

Održavanje postojećeg informacijskog sustava za evidenciju i praćenje vlasničkih odnosa na javnom vodnom dobru

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-383

Izmjene i dopune Standardne kalkulacije radova u vodnom gospodarstvu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-760

Zamjena krovnih prozora u potkrovlju poslovnog objekta  na Hrušćici

Stranice