Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-447

Nabava održavanja, potrošnog materijala i servisa za perilice lab. posuđa  za 2021/2022 godinu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-140

Tehničko promatranje brane Slanac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-138

Tehničko promatranje brana  Lapovac II i Piljevačka glava

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-43

Održavanje postojećeg sustava za upravljanje softverskom imovinom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-369

Praćenje stanja ihtiofaune na lokaciji Halaševo

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-370

Praćenje stanja ptica na lokaciji Halaševo

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-702

Revizija i procjena informacijskih sustava upravljanja dokumentima, hidrologijom, koncesijskim naknadama i registrima

Stranice