Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-294

Izrada prijedloga vanjske granice inund. područja i geodetskog elaborata za evidentiranje vodnog dobra za vodotok Novljanska ričina od km 2+500 do km 4+200 na području k.o. Bribir (do sv. Mikule)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-50

Godišnje održavanje okoliša upravne zgrade Hrvatskih voda i prostora GVL-a na Hrušćici (uređenje zelenih površina)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-11

Sanacija i  popravci aluminijske fasade poslovne zgrade Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-6

Kemijsko čišćenje klimatizacije i ventilacije u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220  i prostoru GVL-a na Hrušćici

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-5

Nabava i ugradnja/izmjena filtera u klima komorama i indukcijskim aparatima u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220 i prostoru GVL-a na Hrušćici

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-603

Karlobag - vodoistražni radovi

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-237

Izrada nadstrešnice za smještaj disel-motornih crpnih agregata SCOVA i pripadajuće opreme - COP Trilj

Stranice