Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-132

Geodetsko snimanje bujica na području VGI Zadar (bujica Kobilica, kruščica Duboka, odv.kanal. Gornja Bašćica)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-724

Izrada projektne dokumentacije za čišćenje jezera Trakošćan

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-434

Stručni nadzor  - geodetski nadzor nad  izvođenjem radova Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 2. poddionica

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/386

Idejni projekt izgradnje sustava zaštite od poplava naselja Punitovci

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-684

Magnetometrija-mjerenja magnetometrom-trasa nasipa za zaštitu naselja Logorište, M. Švarča i Turanj

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-282

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Darna u k.o. Našice

Stranice