Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-527

Zaštita od plavljenja dijela naselja Kukurini - izrada idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-76

Regulacija bujice Kostelj - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-75

Regulacija dijela bujice Slani potok - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-71

Regulacija dijela bujice Sv.Bartol - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-70

Regulacija dijela bujice Jaškovica - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-669

Usluga praćenja aktivnosti za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva GDPR uredbe

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-288

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Bistru Đurđevačku u k.o. Đurđevac, k.o. Severovci i k.o. Novo Virje

Stranice