Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-193

Geotehnički nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala sanacije klizišta na akumulaciji Pakra

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-524

Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge - idejni projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-523

Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica - glavni projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-61

Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGI  Zadar

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-7

Usluga čišćenja i pranje podova i dr. (kamen, tekstil, drvo, st. površine, Hunter-Douglas žaluzine, al. stijene i sl.) u objektu Hrvatskih voda, Ul. grada Vukovara 220 i prostoru GVL-a na Hrušćici

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/578

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog poslovnog prostora i COP-a VGI Opuzen

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-728

Monitoring raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja sustava navodnjavanja Velika - Ludina

Stranice