Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-253

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 27: područje maloga sliva Krka-šibensko primorje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-687

Izrada kriterija za određivanje stupnjeva trofije stajaćica i tekućica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-531

Uređenje bujice Garma II - građenje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-26

Izrada energetski učinkovite fasade na poslovnoj zgradi VGI Buzet

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-593

Nabava sustava kontrole ulaz -izlaz za VGO za Muru i gornju Dravu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-255

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 30: područje maloga sliva Matica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-254

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 28: područje maloga sliva Cetina

Stranice