Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-398

Rijeka Lonja, Mlaka 12+079-12+504 (sanacija korita) - Izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-397

Rijeka Lonja, Negovec 9+750-10+170 (sanacija odrona) - Izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-707

Usluge stručnog, tehničkog i tehnološkog, nadzora tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji ustave na ušću Male Neretve

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-679

Usluga analize postupanja država članica EU s nepravilnostima u postupcima nabave za provođenje EU sufinanciranih projekata u području izgradnje komunalne infrastrukture za razdoblje 2014.-2020

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-602

Speleološka istraživanja podzemnih sustava povezenih sa zahvatom u tunelu Učka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/65

Usluge tehničkog ispitivanja instalacija i uređaja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/515

Izrada idejnog projekta uređenja bujice Granića potok u Promajni

Stranice