Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-388

Idejni projekt uređenja retencijskog prostora bujice Zmajevac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-325

Izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti  zahvata za ekološku mrežu "Sanacija l.o. Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-440

Glavni i izvedbeni projekt izgradnje ustave Lukavac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-398

Rijeka Lonja, Mlaka 12+079-12+504 (sanacija korita) - Izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-397

Rijeka Lonja, Negovec 9+750-10+170 (sanacija odrona) - Izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-707

Usluge stručnog, tehničkog i tehnološkog, nadzora tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji ustave na ušću Male Neretve

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-679

Usluga analize postupanja država članica EU s nepravilnostima u postupcima nabave za provođenje EU sufinanciranih projekata u području izgradnje komunalne infrastrukture za razdoblje 2014.-2020

Stranice