Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-602

Speleološka istraživanja podzemnih sustava povezenih sa zahvatom u tunelu Učka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/65

Usluge tehničkog ispitivanja instalacija i uređaja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/515

Izrada idejnog projekta uređenja bujice Granića potok u Promajni

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/726

Radovi na uređenju uredskih prostorija upravne zgrade Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-509

Izrada idejnog projekta uređenja bujice Suhi potok

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-226

Čišćenje COP-a Otočac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-59

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Delnice

Stranice