Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN IŽ 2018/5

Usluge arheološkog rekognosciranja terena na katastarskim česticama građevine sustava navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN IŽ 2018/2

Usluge Koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-389

Idejni projekt ustave Stara Drava u Bilju

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-388

Idejni projekt uređenja retencijskog prostora bujice Zmajevac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-387

Idejni projekt akumulacije Divlja dolina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-245

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 3: područje maloga sliva Orljava-Londža

Stranice