Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-41

Usluga prikaza prostornih podataka na Internetu - GIS Cloud

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/37

Usluge udaljenog podatkovnog centra

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-136

Elaborat tehničkog održavanja potoka Dulepska km 5+571+10+721

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-135

Elaborat tehničkog održavanja rijeke Zeline km 20+100+21+820

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-113

Projekt sanacije s geodetskim radovima na obalama r. Orljave u Viškovcima od rkm 38+110 do 38+210

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-112

Projekt rekonstrukcije sa geodetskim radovima sabirnog kanala  SK 014 od 0+000 do 12+104

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-368

Retencija Vir Vrbovec - izrada izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja i tender dokumentacije

Stranice