Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN IŽ-2018/4

Kontrola kvalitete ugrađenih materijala  u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja  Červar Porat - Bašarinka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-57

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Rijeka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-56

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGO Rijeka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-179

Tehničko promatranje slijeganja CS Migalovci, Mrsunja, Grlić i Dubočac

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-178

Provedba geodetskog mjerenja pomaka kontrolnih točaka s izradom izvještaja, na vodnim građevinama na vodama I reda i ostalim vodama za potrebe tehničkog promatranja na području VGO SiD Sava u 2018.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-294

Izrada prijedloga vanjske granice inund. područja i geodetskog elaborata za evidentiranje vodnog dobra za vodotok Novljanska ričina od km 2+500 do km 4+200 na području k.o. Bribir (do sv. Mikule)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-50

Godišnje održavanje okoliša upravne zgrade Hrvatskih voda i prostora GVL-a na Hrušćici (uređenje zelenih površina)

Stranice