Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN IŽ 2018/2

Usluge Koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-389

Idejni projekt ustave Stara Drava u Bilju

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-388

Idejni projekt uređenja retencijskog prostora bujice Zmajevac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-387

Idejni projekt akumulacije Divlja dolina

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-510

Izrada idejnog projekta uređenja bujice Župićev potok

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-245

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 3: područje maloga sliva Orljava-Londža

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-325

Izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti  zahvata za ekološku mrežu "Sanacija l.o. Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka"

Stranice