Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN2018-248

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 20: područje maloga sliva Plitvica-Bednja, osim međudržavne rijeke Drave

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-62

Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGO Split

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-249

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 21: područje maloga sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-184

Redovno tehničko promatranje brane Ričice i potencijalnog klizišta u zoni akumulacija Ričice u 2018.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-613

Analiza biološke metode ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, morske cvjetnice i ribe u europskim interkalibracijskim tipovima prijelaznih voda Mediterana

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-612

Analiza biološke metode ocjene ekološkog stanja za makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima prijelaznih i priobalnih voda Mediterana

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-491

Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica III - izrada idejnog projekta

Stranice