Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-603

Karlobag - vodoistražni radovi

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-237

Izrada nadstrešnice za smještaj disel-motornih crpnih agregata SCOVA i pripadajuće opreme - COP Trilj

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-55

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "BIĐ-BOSUT" U VINKOVCIMA

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/97

Elaborat sanacije vodotoka Brzaja u Ivanovom Selu km, 0+645-2+360, geodetski radovi, tehničko riješenje s troškovnikom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-293

zrada prijedloga vanjske granice inund. podr. i geodet. elab. za evident. vod. dobrarijeka Mirna od mosta za Sovinjak do Kamenitih vrata (3.5 km) na području k.o. Sovinjak, Svi Sveti i Buzet

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-338

Izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni Fok (km 0+555)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-610

SAMOBOR - Vodoistražni radovi na kaptaži Koretići u Samoboru

Stranice