Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-237

Izrada nadstrešnice za smještaj disel-motornih crpnih agregata SCOVA i pripadajuće opreme - COP Trilj

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-55

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "BIĐ-BOSUT" U VINKOVCIMA

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/97

Elaborat sanacije vodotoka Brzaja u Ivanovom Selu km, 0+645-2+360, geodetski radovi, tehničko riješenje s troškovnikom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-293

zrada prijedloga vanjske granice inund. podr. i geodet. elab. za evident. vod. dobrarijeka Mirna od mosta za Sovinjak do Kamenitih vrata (3.5 km) na području k.o. Sovinjak, Svi Sveti i Buzet

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-338

Izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni Fok (km 0+555)

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-610

SAMOBOR - Vodoistražni radovi na kaptaži Koretići u Samoboru

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-708

Geotehnički tehnološki nadzor radova s laboratorijskim ispitivanjima za obnovu Južnog nasipa Lonjskog polja na dionici 1 (0+500-0+710 i 1+220-1+370), dionici 4 (7+830-8+000)i dionici 5 (9+420-9+850)

Stranice